Λάδι σε καμβά 60x80 Oil on canvas
Λάδι σε καμβά 40x40 Oil on canvas
Λάδι σε καμβά 40x60 Oil on canvas
30x40 Λάδι σε καμβά. Oil on canvas
80x120 Λάδι σε καμβά. Oil on canvas
50x70 Λάδι σε καμβά. Oil on canvas
100x60 Λάδι σε καμβά. Oil on canvas


40x80 Λάδι σε καμβά. Oil on canvas
25x30 Λάδι σε καμβά. Oil on canvas
40x40 Λάδι σε καμβά. Oil on canvas
40x30 Λάδι σε καμβά. Oil on canvas
100x100 Λάδι σε καμβά. Oil on canvas
70x70 Λάδι σε καμβά. Oil on canvas
70x70 Λάδι σε καμβά. Oil on canvas
25x75 Λάδι σε καμβά. Oil on canvas
60x80 Λάδι σε καμβά. Oil on canvas